Friday, July 31, 2009

Hur onykter kan man egentligen vara när man kör bil?

Jag är glad att detta inte är inspelat i Sverige...

No comments:

Post a Comment